Menu
Sluizen en stuwen Foto Waterwegen & Zeekanaal NV
Oevers en kaaimuren Foto Waterwegen & Zeekanaal NV
Betonwerken en bruggen Foto Jan de Nul Group
Offshore activiteiten Foto Deme

Vlaamse Waterbouwers vzw verenigt de belangrijkste aannemers van waterbouwkundige werken in Vlaanderen en Brussel

Naar buiten toe behartigt en verdedigt de vereniging de belangen van haar leden op technisch, wetenschappelijk en commercieel vlak. We vragen eveneens aandacht voor de uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd wordt en die de continuïteit van de ondernemingen in het gedrang kunnen brengen.

De Vlaamse Waterbouwers plegen hiertoe geregeld overleg met de voornaamste opdrachtgevers en de bevoegde minister(s). Daarnaast organiseert de vereniging events ter promotie van waterbouwkundige projecten en onderhoudt zij contacten met de pers.

Contacteer ons vrijblijvend